Üdvözöljük weboldalunkon! Bármi kérdés esetén állunk rendelkezésére! Szép napot kívánunk!

Kérdése van? Hívjon minket! [+36 30 737 4540]

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

spidersalesgroup.hu

Használati Feltételek

Jelen dokumentum a spidersalesgroup.hu weboldal használatával kapcsolatos folyamatok leírását és a Szolgáltató nyilatkozatait tartalmazza.

Jelen dokumentum hatálya Szolgáltató weblapjával használatos cselekményekre terjed ki és folyamatosan elérhető a Szolgáltató weboldalán.

A Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja.

Szolgáltató adatai

Név: Spider Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1223 Budapest, Fenyőrigó utca 1.

Cégjegyzékszám: 01 06 210093

Adószám: 28294861-2-43

Képviseli: Gábos Árpád

Telefonszám: +36/30-737-4540

E-mail cím: spider92@t-online.hu

 

Alapvető rendelkezések

A weboldal kizárólagos célja, hogy a Felhasználót tájékoztassa a Szolgáltató által értékesítésre kínált termékekről.

A Szolgáltató működési struktúrájából következően a tájékoztatás nem teljes körű, és a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy tévesen a weboldalra kerülő információk (ár, szín, készlet vagy állapot) esetén ne értékesítse a terméket.

A Szolgáltató által eladásra kínált termékek nem újak, ezért azokat kizárólag a raktárában, személyes megtekintés és egyeztetés után értékesíti.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, jelen Használati Feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az oldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

Regisztráció funkció

Felhasználó a weboldalon regisztrálhatja az adatait.  A regisztráció célja kizárólag a kényelmesebb használat. Regisztrációval visszatérő látogatóként az adatait nem kell ismételten megadnia és könnyebbé válik az ajánlatkérés menete.

A regisztráció során nevet, telefonszámot és e-mail címet kér a Szolgáltató.

A Felhasználó a kapcsolatfelvétel során nem köteles a saját, valós adatait megadni. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a nem valós adatok megadásából származó félreértésekért, károkért.

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag az az általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679 előírásainak betartásával kezeli a Szolgáltató.

 

Árajánlatkérés

Az árajánlatkérés lehetősége minden felhasználó számára lehetséges, függetlenül attól, hogy regisztrált Felhasználó-e vagy nem regisztrált Felhasználó.

Ajánlatkérés menete:

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A termékek száma nincs korlátozva.

„Pénztár” gomb megnyomásával indíthatja az ajánlatkérési folyamatot.

Ha regisztrált felhasználó már nem kell megadnia a kapcsolattartási és a szállítási adatokat. Amennyiben nem regisztrált felhasználó ki kell töltenie az adatokat.

Szükséges kiválasztania a szállítási módot.

Az ellenőrzés menüpontban el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót és a Használati feltételeket valamint küldhet üzenetet a Szolgáltatónak a megjegyzés rovatban.

Az ”Ajánlatkérés” gomb megnyomásával elküldi kérelmét a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató a beérkezett kérelmekre legkésőbb 2 munkanapon belül, árajánlat formájában válaszol.

 

Árajánlat:

Az árajánlat tartalmazza az érdeklődésre jelölt termékek árát és azok várható szállítási összegét amennyiben a szállítási opció volt bejelölve.

Az ajánlat kizárólag a megadott határidőig él. A Szolgáltató által adott ajánlatok 5 napig érvényesek.

Az árajánlat megléte nem jelenti azt, hogy a terméket a Szolgáltató félreteszi. Az áru lefoglalása kizárólag előleg megfizetésével lehetséges.

 

Értékesítés

A Szolgáltató a termékek pontos állapotát esetleges sérüléseit nem tudja megjeleníteni a weboldalon, ezért a weboldalán keresztül nem értékesít.

Az értékesítés pontos feltételeinek tisztázására, úgy, mint vételár, állapot, szállítás, raktározás, kizárólag a Szolgáltató telephelyén kerülhet sor.
Telephely címe: 1223 Budapest, Terv utca 1.

Telefon: +36/30-737-4540

Nyitva tartás: Az ajánlaton jelzett időpontban.

A Szolgáltató minden esetben vállalja, hogy biztosítja az árajánlat határidejének lejártáig az abban vállalt feltételeket.

A vásárlással a Vásárló kijelenti, hogy a megvásárolt terméket megtekintette, annak állapotával tisztában van és sem elállási, garanciális vagy szavatossági jogot nem kíván érvényesíteni.

 

Szerzői jogok

Miután a spidersalesgroup.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A spidersalesgroup.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a spidersalesgroup.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy azok bármely része módosítható.

 

Személyes adatok védelme

A Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon megadott és a vásárlás során megismert személyes adatokat kizárólag az általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/679 előírásainak betartásával kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató megtalálható a weboldalon.

https://spidersalesgroup.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

Az Érintettek a jogaikat a Szolgáltató bármely elérhetőségén keresztül érvényesíthetik.

https://spidersalesgroup.hu/shop_contact.php?tab=shipping

Jogsérelem esetén az Érintettek jogorvoslatért fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az ugyfelszolgalat@naih.hu elektronikus vagy a 1363 Budapest, Pf.: 9. postacímen. A Hatóság telefonszáma: +36(1)391-1410.

 

Budapest, 2023. január 01.

Adatkezelési tájékoztató

SPIDER SALES GROUP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalom

I. Bevezetés

II. Adatkezelő

III. Fogalmak

IV. Érintett jogai

VI. Adatkezelések

1. Spidersalesgroup és Irodabútorféláron honlap

2. Borhűtőbolt és Cipőkiárusítás honlap

3. Tópark Játszóház

VII. Weboldal sütik (Cookie)

VII. Jogorvoslat


I. Bevezetés

Jelen tájékoztató a Spider Sales Group tulajdonában lévő Tópark Játszóház ügyfeleinek, az általa szervezett nyári tábor résztvevőinek és gondviselőnek, valamint a csoport által fenntartott weboldalak felhasználóinak személyes adataival kapcsolatos adatkezelésekről ad információt.

A Spider Sales Group betartja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE által kötelezően előírt elveket és szabályokat és biztosítja az érintettek jogait. Tájékoztatási kötelezettségének, jelen tájékoztatóval tesz eleget.

Adatkezelő jogosult jelen Tájékoztatót a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével bármikor egyoldalúan módosítani. A Tájékoztató módosításai a weboldalakon történő közzététellel lépnek hatályba.

II. Adatkezelő

Név: Spider Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1223 Budapest, Fenyőrigó utca 1.

Cégjegyzékszám: 01 06 210093

Képviseli: Gábos Árpád

Telefonszám: 06 30 737 4540

E-mail cím: gabos.arpad@t-online.hu

III. Fogalmak

Érintet t: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, ideértve jelen a nem természetes személy Felhasználók által megadott természetes személy használókat is.

Felhasználó:A weboldalt bármely módon használó Érintett.

Személyes adat: Azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („Érintettre”) vonatkozó bármely információ.

Hozzájárulás:Az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez nem érinti az addigi, hozzájáruláson alapuló adatkezeléseket.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


IV. Érintett jogai

Az Adatkezelő biztosítja az Érintettnek, hogy a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogaival bármikor élhessen.

Az Érintett igényét az Adatkezelő bármely, a weboldalon vagy jelen tájékoztatóban található elérhetőségén kérheti. Az Adatkezelő a lehető legrövidebb, ésszerű időn belül (maximum 15 munkanap) megteszi a szükséges lépéseket és erről tájékoztatja az Érintetett.

Tájékoztatáshoz való jog(GDPR 13. cikk )

Az Adatkezelő – a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az Érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat. Ezen jog teljesítését szolgálja a jelen Tájékoztató is.

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha kizáró ok nem áll fenn.

Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. CIKK)

Bizonyos esetekben az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása vagy az az Érintettel kötött szerződés teljesítéséhez (megkötéséhez) szükséges és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az Érintett jogosult arra, hogy kérje az adatai továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, akkor az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


VI. Adatkezelések

Az adatkezelések során profilalkotás és automatizált döntéshozatal nem történik.
Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja harmadik félnek és nem továbbítja harmadik országba.
A hibásan megadott adatokból fakadó kellemetlenségekért, károkért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

1. Spidersalesgroup és Irodabútorféláron honlap

Honlapok címe: https://spidersalesgrou p.hu

https://irodabutorfelaron.hu

Adatcsoportok:
Regisztrációs adatok: E-mail cím, jelszó.

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Kapcsolattartási adatok: E-mail cím, telefonszám1, telefonszám2*.
Számlázási adatok: Név, teljes cím, adószám*.
Szállítási adatok: Teljes cím.

*= opcionálisan megadható adat.

Regisztráció

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

A weboldalon történő regisztráció célja, hogy a Felhasználó ismételt bejelentkezése, rendelések leadása és rendelésének nyomon követése könnyebben megoldható legyen.

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Regisztrációs adatok;

Kapcsolattartási adatok;

Számlázási adatok;

Szállítási adatok.

Regisztráció megszüntetéséig

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő értékesítésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

Weboldal karbantartásért felelős: Nincs

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.

Ajánlatkérés

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

A Felhasználó által kiválasztott termékekre egyedi ajánlat küldése.

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Kapcsolattartási adatok;

Számlázási adatok;

Szállítási adatok,

Kosár tartalma.

Archiválásig

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő értékesítésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

Nincs

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.


Hírlevél küldés

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó tájékoztatást a kapjon az Adatkezelő akcióival, termékeivel, ajánlataival kapcsolatban.

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Név, Email-cím.

Visszavonásig

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő értékesítésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

Nincs

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.

2. Borhűtőbolt és Cipőkiárusítás honlap

Honlap címe: https://borhutobolt.hu

https://cipokiarusitas.hu

Adatcsoportok:
Regisztrációs adatok: E-mail cím, jelszó.

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Kapcsolattartási adatok: E-mail cím, telefonszám1, telefonszám2*.
Számlázási adatok: Név, teljes cím, adószám*.
Szállítási adatok: Teljes cím.

Regisztráció

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

A weboldalon történő regisztráció célja, hogy a Felhasználó ismételt bejelentkezése, rendelések leadása és rendelésének nyomon követése könnyebben megoldható legyen.

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Regisztrációs adatok;

Kapcsolattartási adatok;

Számlázási adatok;

Szállítási adatok.

Regisztráció megszüntetéséig

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő értékesítésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

Nincs

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.


Megrendelés

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

A Felhasználó által kiválasztott termékek számlázása. Megrendelés teljesítése.

Jogi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) c) pont

Kapcsolattartási adatok;

Számlázási adatok;

Szállítási adatok,

Kosár tartalma.

8 év

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő értékesítésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

szamlazz.hu

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.

Hírlevél küldés

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó tájékoztatást a kapjon az Adatkezelő akcióival, termékeivel, ajánlataival kapcsolatban.

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Név, Email-cím.

Visszavonásig

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő értékesítésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

Nincs

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.

Kupon küldés

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

Egyszeri kedvezményre jogosító utalvány küldése.

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Név, Email-cím.

Elévülésig

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő értékesítésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

Nincs

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.


3. Tópark Játszóház

Honlap címe: https://jatszóhazberles.hu

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Látogatói üzenetek

A weboldalon a Látogató üzenet küldhet az Adatkezelőnek. Az üzenetküldő felületen keresztül a játszóház bérlésére is van lehetőség. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a tévesen megadott adatok okozta kellemetlenségekért, károkért, így a helytelen e-mail címből fakadó félreértésekért sem.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

Kapcsolatfelvétel és vendégigények kielégítése

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Név,

E-mail cím,

Üzenet tartalma.

a válaszadást követő 1 év

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő üzemeltetésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

Nincs

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.

Nyereményjáték részvétel

Amennyiben a jelentkező a Tópark Játszóházban tartott születésnapot, elküldheti weboldalon megadott e-mail címre az ünnepeltről készült képet. A fotóért cserébe az Adatkezelő ajándékcsomagot küld. A fotó felkerül az Adatkezelő weboldalára és közösségi média felületeire is.

A gyermekről készült fotót kizárólag a szülő vagy gondviselő küldheti, az ajándékigénylés is kizárólag csak őket illeti meg. A fotón csak a születésnapos szerepelhet. A fotó elküldésével a küldő hozzájárul a fotó közzétételéhez.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

Játszóház népszerűsítése.

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

E-mail cím,

Postai cím,

Fotó.

1 év

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő képviselője.

Adatfeldolgozó:

Meta, Instagram

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.


Hírlevél küldés

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok

Megőrzési idő

Adatok forrása

Az adatkezelés célja, hogy a Felhasználó tájékoztatást a kapjon az Adatkezelő akcióival, termékeivel, ajánlataival kapcsolatban.

Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont

Vezetéknév,

Keresztnév,

Email-cím.

Visszavonásig

Érintett

Adatok címzettjei:

Az Adatkezelő értékesítésért felelős munkatársai.

Adatfeldolgozó:

Nincs

Érintett jogai:

Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Törléshez, Korlátozáshoz, Adathordozáshoz.

VII. Weboldal sütik (Cookie)

Az Adatkezelő a weboldalán a Google Adwords és Google Analitics szolgáltatásokat használja. Ezek a programok sütiket telepíthetnek a Látogató gépére.

A sütik olyan kisebb programok, amelyek a meglátogatott weboldal funkcionális működését segítik, adatokat gyűjtenek forgalomelemzési célból, esetleg marketing célokat szolgának. A sütik használata során ezek a kis programok vagy adatcsomagok a felhasználó számítógépére kerülnek és ott hosszabb-rövidebb ideig tárolódnak. A sütik vagy a meglátogatott oldalról származnak vagy harmadik személytől. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy az “emlékezzen” a felhasználó egyes műveleteire vagy preferenciáira. A sütik segítenek azonosítani a felhasználókat, megjegyezhetik az IP címeket.

A böngészők lehetőséget adnak arra, hogy csak az érintett hozzájárulásával lehessen sütiket telepíteni a számítógépre, egyéb eszközére. A sütik használatának teljes korlátozása a webhely korlátozott használhatóságát eredményezi vagy azzal a következménnyel járhat, hogy az adott oldalt egyes funkcióit egyáltalán nem tudja használni. Ezért az oldal működését biztosító sütik használatának korlátozása nem javasolt szemben a kényelmi, illetve harmadik felektől származó sütik korlátozásával. Az egyes böngészőkben az alábbiak szerint eljárva állíthatja be a sütik használatát:

A weboldal sütik elfogadásával hozzájárul a telepítésükhöz. Az engedély a kényelmi sütikre érvényes szabályok alapján 30 napig tárolódik.

VII. Jogorvoslat

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (gabos.arpad@t-online.hu e-mail címen, vagy a 1223 Budapest, Fenyőrigó utca 1. levélcímen). Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 55. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2023. április 28.